Asociatia Catharsis; Registered Adoption Agency and Disability Support Services

screen-shot-2016-11-07-at-8-14-45-amScreen shot 2016-03-04 at 2.54.56 PM

Azota Popescu, Founder and Director of Asociatia Catharsis, has worked tirelessly over the last twenty years to provide day-respite services to the blind and visually impaired and to advocate for better services for the disabled people in her community. She has also worked tirelessly to advocate for the rights of Romania’s 60,000 abandoned, institutionalised children. In line with the governments recent policy changes to domestic adoptions and their campaign; ” A Family For Every Child” , which aims to have no children living in institutions in Romania by 2020, Asociatia Catharsis are now are Registered Adoption Agency and, in accordance with government legislation, are able to provide the following essential services.
Catharsis Association Brasov, Romania and private body public interest
Reautorizată is to carry out activities and services in the field of domestic adoption as follows:
Activities for families who want to adopt a baby:
– informing families / individuals expressing their intention to adopt, documentation required to, and the domestic adoption procedures;
– preparing for adopters informed parental role;
– information and counseling adopters on the necessary legal steps disclosure, under the law, natural identity baby’s parents and, where appropriate, necessary contact or biological relatives by child;
– family or adoptatorului assessment in order to obtain adoptatoare attestation / family person to adopt one or more children.
Activities for children who have been or will be adopted:
Specialist Nurse for that child has not been able to identify a suitable adoptatoare family, where the adoption of the child adoption failed or stopped;
– drawing material information addressed to children on procedures, and the effects of adoption;
– Adoptatului and preparation advice for achieving its contacts with parents and / or natural biological relatives;
Natural activities for parents and extended family of children who have been or will be adopted:
– insurance expert assistance the adoption termination;
– advising and training natural parents and / or biological relatives for achieving contacts with adopted.
Adoption: post activities
– information and advice for parents and children;
– organising courses for parental capacity development;
– formation of groups for parents and children;
– supporting adopters to inform the child about adoption;
– advice on revealing adoptatului parents identity / natural biological relatives;
– advice and preparation adoptatului / parents / natural biological relatives to contact.
Adoption services internal
– information and promote domestic adoption awareness in order to / beneficiaries and needs increased domestic adoption by organising meetings, conferences, communications, media campaigns, editing of publications.

Asociația Catharsis Braşov, organism privat român şi de utilitate publică,
este reautorizată pentru a desfăşura activități și servicii în domeniul adopției interne, după cum urmează:

Activităţi destinate familiilor care doresc să adopte un copil:
– informarea familiilor/persoanelor care își exprimă intenția de a adopta, cu privire la documentația necesară, la demersurile și la durata procedurilor adopției interne; 
– pregătirea adoptatorilor pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte;
– informarea si consilierea adoptatorilor cu privire la demersurile legale necesare dezvăluirii, în condițiile legii, a identități părinților firești ai copilului și, după caz, necesare contactării acestora sau a rudelor biologice de către copil;
– evaluarea adoptatorului sau familiei adoptatoare în vederea obținerii Atestatului de persoană/familie aptă să adopte unul sau mai mulți copii.

Activități destinate copiilor care au fost sau urmează să fie adoptați:
-asistenta de specialitate a copilului pentru care nu s-a putut identifica o familie adoptatoare potrivita, în cazul în care demersurile de adopție ale copilului au eșuat sau adopția a încetat;
-întocmirea unor materiale de informare adresate copiilor cu privire la procedurile, demersurile și efectele adopției;
-consilierea și pregătirea adoptatului pentru realizarea contactelor acestuia cu părinții firești și/sau rudele biologice;

Activități destinate părinților firești și familiei extinse a copiilor care au fost sau urmează să fie adoptați:
– asigurarea de asistență de specialitate în situația încetării adopției;
– consilierea și pregătirea părinților firești și/sau a rudelor biologice pentru realizarea contactelor cu adoptatul.

Activități post adopție:
– informare și consiliere pentru părinți și copii;
-organizarea unor cursuri pentru dezvoltarea capacităților parentale;
– constituirea de grupuri de suport pentru părinți și copii;
– sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopția sa;
– consilierea adoptatului în vederea dezvăluirii identității părinților firești/rudelor biologice;
– consilierea și pregătirea adoptatului/părinților firești/rudelor biologice în vederea contactării.

Servicii în domeniul adopției interne
– informarea si promovarea adopției interne, în scopul conștientizării problematicii/nevoilor beneficiarilor și creșterii numărului adopțiilor interne, prin organizarea unor întâlniri, conferințe, comunicări, campanii de mediatizare, editare de publicații.

Azota Popescu; Founder and President of Association Catharsis, Brasov, Romania.
http://www.catharsis.org.ro
e-mail: office.catharsis@yahoo.com
azotapopescu@yahoo.com
Phone/Fax: 0040 268 324888
Mobile: +40.722.295.282
Address: Braşov, 16th Toamnei St.,
Romania, Postal code: 500223